ΑΡΓΩ ΚΟΙΝΣΕΠ Ένταξης

Ναι, εάν και εφόσον εμπίμπτει στην ειδική κοινωνική ομάδα υποστήριξης

Στις 26/06/2018 ιδρύθηκε η  Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) «ΑΡΓΩ». Η δημιουργία της αποτελεί μια πρωτοβουλία του Προγράμματος Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων «ΑΡΓΩ» του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης για την επαγγελματική κατάρτιση, μαθητεία και την εργασιακή απασχόληση απεξαρτημένων ατόμων. Η «ΑΡΓΩ» Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες υποτροπής απεξαρτημένων ατόμων, αυτόν της μειωμένης απασχόλησης μετά την επιτυχή ολοκλήρωση ενός θεραπευτικού προγράμματος απεξάρτησης. Είναι εργασία και οι δραστηριότητες, που δημιουργούν ένα αίσθημα συμμετοχής και παρέχουν ευκαιρίες για κοινωνικές επαφές, συμβάλλουν στην πρόληψη της υποτροπής (McIntosh et al. 2008). Η υψηλή ανεργία στον ελληνικό χώρο από μόνη της αποτελεί ένα προβληματικό υπόβαθρο για την εύρεση απασχόλησης ακόμη και στον γενικό πληθυσμό. Η δυσκολία αυτή εντείνεται ακόμη περισσότερο στους ειδικούς πληθυσμούς γενικά και στα απεξαρτημένα άτομα ειδικότερα.

Υποστήριξη των απεξαρτημένων ατόμων στην επαγγελματική κατάρτιση και την εργασιακή απασχόληση και ένταξη

Υποστήριξη των απεξαρτημένων ατόμων

Ναι, εάν και εφόσον εμπίμπτει στην ειδική κοινωνική ομάδα υποστήριξης

Leave a Reply

Lagkada 196
Stavroupoli 564 30 GR
Get directions